Untitled Document
Untitled Document
   
iLuvPhone : ขายโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์มือถือ
 
Untitled Document
ตำแหน่งงานว่างบุคคลทั่วไป
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ด้านการสรรหาบุคลากรและด้านบริหารค่าจ้างเงินเดือน)
PC Supervisor
Administrative Officer
Call Center Staff
Sales Coordinator (เจ้าหน้าที่ตรวจตลาด)
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
พนักงานขาย (PC)
ตำแหน่งงานว่างคนพิการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่บริหารค่าจ้างเงินเดือน
 
 
Benefits of BOSS (Finding People)

หน้าที่ของเรา คือ การสานนโยบายตามที่ทางบริษัทลูกค้าได้มอบหมาย เรื่องการสรรหาบุคลากร การบริหารทรัพยากรบุคคล และการดำเนินงานให้ได้คุณภาพตามที่ลูกค้ากำหนด เรายึดหลักการบริการให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากบริการของ BOSS

1.มีฐานข้อมูลพนักงานจำนวนมาก
2.ช่วยประหยัดเวลา
3.ลดค่าใช้จ่ายด้านการสรรหาบุคลากร
4.มีระยะเวลาในชำระค่าบริการ
5.สามารถขอเปลี่ยนตัวพนักงานได้
6.บริการแบบครบวงจร
7.รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า
8.มีความยืดหยุ่นในการรับพนักงาน
9.บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
10.เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลทางการตลาด
11.มีทีมงานคอยตรวจสอบการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
 
Untitled Document
 
Untitled Document
184/53-56, 59 อาคารฟอรั่ม ชั้น 15 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320